Katedra Slawistyki Slawistyka

Historia Katedry Slawistyki

Katedra Slawistyki powstała 1 lipca 1997 roku. Jej powstanie nastąpiło w wyniku przekształcenia dotychczasowego Zakładu Języków Południowosłowiańskich Instytutu Filologii Słowiańskiej w samodzielną jednostkę naukowo-dydaktyczną.
W roku 1975 z inicjatywy prof. Leszka Moszyńskiego powstał w ramach Instytutu Filologii Rosyjskiej Zakład Języków Słowiańskich. Później nastąpiło przekształcenie Instytutu Filologii Rosyjskiej w Instytut Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. Po pewnym czasie nazwa Instytutu została zmieniona na Instytut Filologii Słowiańskiej. Funkcjonujący w Instytucie Zakład Języków Słowiańskich zmienił się w Zakład Języków Południowosłowiańskich. Po uzyskaniu przez pracowników Zakładu stopni naukowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, dnia 19 grudnia 1996 roku na zebraniu Zakładu Języków Południowosłowiańskich jednogłośnie przyjęty został wniosek prof. Leszka Moszyńskiego o przekształcenie się Zakładu w samodzielną Katedrę Slawistyki.
Decyzją Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dniem 1 lipca 1997 roku na Wydziale Filologiczno-Historycznym utworzona została samodzielna Katedra Slawistyki.
Pierwsza rekrutacja na studia w Katedrze Slawistyki odbyła się w lipcu 1998 roku. Rok 1998/99 był pierwszym rokiem akademickim w Katedrze Slawistyki.

Ostatnio modyfikowane: 05.09.2008