Katedra Slawistyki Slawistyka

O studiach w Katedrze Slawistyki

Studia dzienne na slawistyce w roku akademickim 2005/2006 to trzyletnie studia licencjackie, po których następują (zgodnie z systemem bolońskim) dwuletnie uzupełniające studia magisterskie. Po studiach magisterskich najlepsi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach doktoranckich. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia (licencjackich) otrzymuje się dyplom licencjata ze specjalnością slawistyka, zaś po ukończeniu studiów drugiego stopnia (magisterskich) tytuł magistra ze specjalnością slawistyka.
W roku akademickim 2005/2006 planowane jest prowadzenie studiów slawistycznych z kierunkowym językiem serbskim i chorwackim (drugi język słowiański to do wyboru: rosyjski, ukraiński i słoweński).
W trakcie studiów w naszej Katedrze student zdobywa wiadomości z historii i kultury krajów południowosłowiańskich, a także literatury i języków słowiańskich. Ponadto przyswaja sobie szczegółowe wiadomości dotyczące wybranego języka kierunkowego. Oprócz nauki dwóch języków słowiańskich, program przewiduje również praktyczną naukę języka zachodniego.
Oto niektóre z przedmiotów zaliczanych na slawistyce: historia słowiańszczyzny, południowej, wybrane zagadnienia z historii sztuki oraz folklor Słowian Południowych, język staro-cerkiewno-słowiański, historia literatur słowiańskich, filozofia, geografia turystyczna z elementami realioznawstwa, podstawy organizacji ruchu turystycznego, edytorstwo tekstów naukowych, analiza i interpretacja dzieła literackiego. Dla chętnych przedmiot: Kontakty językowe bałkańsko-słowiańskie prowadzimy w języku angielskim.
Zapraszamy na II piętro po szczegółowe informacje.
W gablocie na II piętrze umieszczamy ciekawe informacje o życiu i działalności Katedry Slawistyki.
Ostatnio modyfikowane: 27.10.2009